Công ty TNHH Bách Khang Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động chính: Dược phẩm, thiết bị - vật tư tiêu hao y tế và thực phẩm chức năng.

Định hướng khách hàng: Là bạn đồng hành của giới y khoa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ nâng cao năng lực khám chữa bệnh thông qua các chương trình đào tạo dành cho người cung cấp dịch vụ.
 

Định hướng sản phẩm: Cung cấp lựa chọn an toàn và chất lượng về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.


Phát triển bền vững
: Thặng dư thương mại được tái đầu tư vào các dự án chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng.