Thực phẩm chức năng
(*) Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”